Παρασκευή Σακκά

  • anoia-sl.jpg
  • drasi.png.png
  • slide_1.png
  • slide_2.png
  • slide_adi.jpg

Παρουσιάσεις

seminario frodiston

 Η αποκάλυψη της διάγνωσης: Ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές.

Η αποκάλυψη της διάγνωσης της άνοιας είναι ένα σύνθετο ηθικό και πρακτικό θέμα. Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα γνώσης της διάγνωσης σαν απόλυτο δικαίωμα για τους ασθενείς χωρίς πιθανές εξαιρέσεις και οι περισσότερες νομοθεσίες επιτρέπουν στον γιατρό να μην αποκαλύπτει τη διάγνωση, αν κάτι τέτοιο κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του ασθενούς ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην σωματική ή ψυχική του υγεία. Εντούτοις, βαθμιαία διαμορφώνεται συναίνεση προς την κατεύθυνση της αποκάλυψης της διάγνωσης στον ασθενή όταν ακόμη αυτός είναι σε καλή γνωστική κατάσταση.

Έχει αποδειχθεί με έρευνες  ότι αυτό αυξάνει την αυτονομία και πρωτοβουλία του ασθενούς παρέχοντας πληροφορίες απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων και τα μακροπρόθεσμα σχέδια του. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και η συναίνεση του για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 


Γνωστικές εφεδρείες και νοητική Άσκηση

Δείτε την παρουσίαση


Φαρμακευτικές θεραπείες της Νόσου Alzheimer

Δείτε την παρουσίαση


Κάπνισμα, εγκέφαλος και νοητικές λειτουργίες

Δείτε την παρουσίαση


Νόσος Alzheimer Εξελίξεις και ελπίδες

Δείτε την παρουσίαση


 

  Σύνδεσμοι

Alzheimer AthensAnoiaAktioslink_ygeia_Alink_europe_Alink_international_AAlzheimer Cooperative Valuation in Europe