ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ


ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 • A randomized double-blind placebo- controlled clinical trial investigating the effect and safety of oral semaglutide in subjects with early Alzheimer’s disease (evoke). Trial phase: 3a (2021-until today)
 • A randomized double-blind placebo- controlled clinical trial investigating the effect and safety of oral semaglutide in subjects with early Alzheimer’s disease (evoke +). Trial phase: 3a (2021-until today)
 • A placebo controlled, double blind, parallel group, 24 Month study to evaluate the efficacy and safety of E2609 in subjects with early Alzheimer’s Disease  – E2609-G000-301. Phase III study (2018-2019)
 • A drug utilization study in patients treated with Exelon/Prometax (rivastigmine) transdermal patch– CENA713D2409. Non interventional study  (2015-2018)
 • A multicenter, double blind, placebo- controlled, randomized, parallel-group Phase III study to evaluate the safety and efficacy of masitinib in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease – AB09004. Phase III study (2013-2018)
 • A randomized double-blind, placebo controlled study to evaluate the efficacy and  safety of ABT-126 in subjects with mild to moderate Alzheimer’s  disease on stable doses of acetylcholinesterase inhibitors. – M11-793. Interventional study (2012-2013)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • The Effect of Prolonged Lockdown Due to COVID-19 on Greek Demented Patients of Different Stages and on Their Caregivers, Journal of Alzheimer’s disease: JAD, 2021
 • Late life psychotic features in prodromal Parkinson’s disease, Parkinsonism & Related Disorders , 2021
 • Incidence of mild cognitive impairment in the elderly population in Greece: results from the HELIAD study, Aging Clinical and Experimental Research, 2021
 • Mediterranean diet and risk for dementia and cognitive decline in a Mediterranean population, Journal of the American Geriatrics Society , 2021
 • The factors associated with the presence of psychotic symptoms in the HELIAD Greek community study of older adults, Aging and Mental Health, 2021
 • The impact of COVID‐19 pandemic on people with mild cognitive impairment/dementia and on their caregivers, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2020
 • Challenges in the development of accurate normative neuropsychological test data for older adults: Findings from the HELIAD Study: Neuropsychology/early detection of cognitive decline with neuropsychological tests, Alzheimer’s & dementia, 2020
 • Dementia Incidence in the Elderly Population of Greece: Results From the HELIAD StudyAlzheimer Disease and Associated Disorders , 2020
 • 445 – The factors associated with the presence of psychotic symptoms in the HELIAD Greek community study of older adults, International Psychogeriatrics 2020
 • Frailty and prodromal Parkinson’s disease: Results from the HELIAD study, The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 2020
 • eHealth Literacy Training Among Carers of Older People and People with Dementia: A Modified Delphi Survey, 2020
 • Associations between risk of malnutrition with dietary intake in people of older age: results from the HELIAD study
 • A Prospective Validation of the Updated Movement Disorders Society Research Criteria for Prodromal Parkinson’s Disease, Movement Disorders, 2020
 • Prevalence of Mild Cognitive Impairment in the Elderly Population in Greece: Results From the HELIAD Study: Alzheimer Dis Assoc Disord, 2020
 • Assessing functional status using the IADL-extended scale: results from the HELIAD study, International Psychogeriatric Association, 2019
 • Apolipoprotein ε4 allele is associated with frailty syndrome: results from the hellenic longitudinal investigation of ageing and diet study, Age and Ageing 2019
 • Higher probability of prodromal Parkinson disease is related to lower cognitive performance, Neurology, 2019
 • Social life characteristics in relation to adherence to the Mediterranean diet in older adults: findings from the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD) study, Public Health Nutrition, 2019
 • Exploring the association between subjective cognitive decline and frailty: the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet Study (HELIAD), Aging & Mental Health, 2019
 • Pesticide exposure and cognitive function: Results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD). Environmental Research, 2019
 • Motor Function and the Probability of Prodromal Parkinson’s Disease in Older Adults, Movement Disorders, 2019
 • Malnutrition in older adults: correlations with social, diet-related and neuropsychological Nutrition, 2019
 • Associations between sleep and obesity indices in older adults: results from the HELIAD study, Aging Clinical and Experimental Research, 2018
 • Mediterranean Lifestyle in Relation to Cognitive Health: Results from the HELIAD Study, Nutrients,2018
 • Mediterranean diet adherence is related to reduced probability of prodromal Parkinson’s disease: Mediterranean Diet and Prodromal Parkinson’s, Movement Disorders,2018
 • Sleep and subjective cognitive decline in cognitively healthy elderly: Results from two cohorts, Journal of Sleep Research, 2018
 • Prevalence and Risk Factors of Frailty in a Community-Dwelling Population: The HELIAD Study, Journal of Aging and Health, 2018
 • “Associations between the mediterranean diet and sleep in older adults: Results from the hellenic longitudinal investigation of aging and diet study”. Geriatr Gerontol Int. 2018
 • EXPLORING THE ASSOCIATION BETWEEN SUBJECTIVE COGNITIVE COMPLAINTS AND FRAILTY: THE HELLENIC LONGITUDINAL INVESTIGATION OF AGING AND DIET STUDY (HELIAD), Alzheimer’s and Dementia, 2018
 • CARERS’ INTERNET USE AND ONLINE SEARCH OF DEMENTIA INFORMATION IN GREECE Alzheimer’s and Dementia, 2018
 • “Differential effects of completed and incomplete pregnancies on the risk of Alzheimer disease”. Neurology, 2018.
 • History of induced abortions and frailty in older Greek women: results from the HELIAD study, European Geriatric Medicine, 2018
 • Dementia Prevalence in Greece: The Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD), Alzheimer Dis Assoc Disord, 2018
 • Adherence to Mediterranean Diet and Frailty, J Am Med Dir Assoc, 2018
 • Association between Physical Activity, General Health and Burden of Dementia Caregivers, 2018
 • CARERS’ INTERNET USE AND ONLINE SEARCH OF DEMENTIA INFORMATION IN GREEC, Alzheimer’s and Dementia, 2018
 • Dataset on the associations between sleep quality/duration and cognitive performance in cognitively healthy older adults, Data Brief, 2017
 • Mediterranean diet and cognitive health: Initial results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Ageing and Diet, PLoS One, 2017
 • Sleep quality and duration in relation to memory in the elderly: Initial results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet, Neurobiol Learn Mem, 2017
 • Depressive pseudodementia in Greek patients: How differential diagnosis can lead to early diagnosis, European Psychiatry, 2016
 • Protecting cognition from aging and Alzheimer’s disease: a computerized cognitive training combined with reminiscence therapy, Int J Geriatr Psychiatry, 2016
 • Physical exercise as an intervention in women with mild cognitive impairment, Biology of Exercise , 2015
 • Evaluating the Needs of Dementia Patients’ Caregivers in Greece: A Questionnaire Survey, International Journal of Caring Sciences, 2015″
 • Sharing knowledge to advance healthcare policies in Europe for people living with dementia and their carers: the ALCOVE project, Archives of Public Health, 2012
 • Galantamine improves cognition, behavioral symptoms and functioning: a 6-month non-interventional study, Annals of General Psychiatry, 2010
 • Attitudes and perceptions regarding Alzheimer’s diseases in Greece, Am J Alzheimer’s Dis Other Dement 2009
 • Therapeutic Targets in Alzheimer’s Disease, Primary Psychiatry, 2009
 • Effectiveness of open-label donepezil treatment in patients discontinuing memantine monotherapy, Curr Med Res Opin, 2007
 • Cerebrospinal Fluid levels of Phosphotau in Patients with Alzheimer’s disease, Journal of the Neurological Science, 2005
 • Correlation of R CBF SPECT, CSF tau and cognition function in patients with dementia of the Alzheimer’s type, other types of dementia and control subjects, Am. J. Alzheimer’s Dis other Dem., 2001

ΒΙΒΛΙΑ

 • «Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη: Η πολυδιάστατη απειλή της νόσου Αλτσχάιμερ στον 21ο αιώνα.» Συλλογικός τόμος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021
 • «Εγχειρίδιο Φροντιστών ατόμων με άνοια, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, Αθήνα, 2018
 • «Πρακτικές οδηγίες για επιτυχημένα γηρατειά χωρίς άνοια» Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, Αθήνα, 2017
 • «Ενημέρωση για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ», Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, Αθήνα, 2017
 • «Ενδυνάμωση και συνηγορία», Συλλογικός τόμος, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2016
 • «Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια», Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Αθήνα, 2013
 • «Νοητική άσκηση – Οδηγός για επαγγελματίες υγείας», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2012
 • «Δραστηριότητες για άτομα που πάσχουν από Νόσο Alzheimer», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2011
 • Συγγραφή κεφαλαίων στο βιβλίο “Άνοια: Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση”, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005
 • «Ενδυνάμωση και συνηγορία», συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο, συγγραφέας Στυλιανίδης Στέλιος, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2016