20 ΧΡΟΝΙΑ EΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ


Είκοσι χρόνια πριν, μαζί με δύο συγγενείς ατόμων με άνοια αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Ο σκοπός μας ήταν απλός, όσο και επιτακτικός: η υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους. Υποστήριξη πρακτική, επιστημονική και θεσμική, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους όσοι δοκιμάζονται στην περιπέτεια της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

20 χρόνια μετά, η Εταιρεία έχει ιδρύσει και λειτουργεί 5 Κέντρα Ημέρας στην Αττική, 94 Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια, σε συνεργασία με τους Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα, Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια, υπηρεσία Φροντίδας στο Σπίτι, ενώ κάθε χρόνο αναλαμβάνει πληθώρα πρωτοβουλιών, με σχετικές δραστηριότητες και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού.

Επιπλέον, ο ρόλος της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια ήταν αποφασιστικός, πάντα με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους καθώς και τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια. Οι αριθμοί και τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος της άνοιας: Περισσότερα από 110.000 άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους έλαβαν υπηρεσίες, 11.000 οικογένειες συμμετείχαν στο πρόγραμμα της κατ’ οίκον φροντίδας ενώ 55.000 εξετάστηκαν στα Ιατρεία Μνήμης της Εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.