Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Σύµφωνα µε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, στη χώρα μας 160.000 άτομα πάσχουν από άνοια και 280.000 άτομα από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι προστάδιο της άνοιας. Συνολικά, ο πληθυσμός των ανθρώπων με νοητικά προβλήματα πλησιάζει το μισό εκατομμύριο και αν συνυπολογίσουμε ότι, για κάθε ασθενή με άνοια επηρεάζεται σημαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών- μελών της οικογένειας, η πάθηση αφορά άμεσα σε 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες. Το ετήσιο δε κόστος της πάθησης αυτής στη χώρα μας εκτιμάται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και διατυπώνει προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης όλων των τομέων της άνοιας. Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ξεκίνησε το 2018 και σήμερα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος ενώ υπάρχουν αρκετά Ιατρεία Μνήμης σε Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

Παρόλα αυτά, στη  χώρα μας η άνοια εξακολουθεί να μην αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημόσια Υγεία. Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια δεν υπαστηρίζονται από το κράτος. Τα δε άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους εξακολουθούν να μην καλύπτονται από επαρκείς κοινωνικούς θεσμούς

To Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και οι οργανώσεις Alzheimer σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζουν τον αγώνα για να υλοποιηθεί πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και  εμπλέκονται στην φροντίδα των ατόμων με άνοια, γιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας, φροντιστές, πολιτικοί, απλοί άνθρωποι, δραστηριοποιούνται ώστε οι ασθενείς με άνοια και οι φροντιστές τους να:

  • έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση,  θεραπεία και καλής ποιότητας ιατρική και κοινωνική  φροντίδα
  • λαμβάνουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και βοήθεια- θεσμοί, δομές, υπηρεσίες
  • εξακολουθούν να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινότητας και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και κατανόηση