ΙΑΤΡΕΙΟ


Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της άνοιας είναι απαραίτητη προϋπόθεση οποιουδήποτε θεραπευτικού χειρισμού. Στο Ιατρείο γίνεται διάγνωση και θεραπεία όλων των μορφών της άνοιας (νόσος Alzheimer, Αγγειακή άνοια, Μετωποκροταφικές άνοιες κ.ά.) καθώς και άλλων χρόνιων παθήσεων, που είναι αποτέλεσμα της εκφύλισης των νευρώνων του εγκεφάλου (νόσος Parkinson κ.ά.).

Η διάγνωση των ανοϊκών συνδρόμων είναι σήμερα εφικτή με πολύ μεγάλη ακρίβεια λόγω της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στις κλινικές όσο και στις παρακλινικές μεθόδους διάγνωσης με τη χρήση ειδικών βιοδεικτών (PET, FMRI, πρωτεΐνες στο ΕΝΥ κ.ά.). Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει νευρολογική εξέταση, εξέταση της παρούσας ψυχικής κατάστασης και νευροψυχολογική αξιολόγηση από εξειδικευμένο νευροψυχολόγο.

Νευροψυχολογική αξιολόγηση ονομάζεται η αξιολόγηση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του ατόμου (μνήμη, προσοχή, μάθηση, λόγος, αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, εκτελεστικές και οπτικοχωρικές λειτουργίες) μέσω σταθμισμένων και εξειδικευμένων νευροψυχολογικών τεστ. Τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής αξιολόγησης, μαζί με τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων και απεικονιστικών εξετάσεων του εγκεφάλου, αξιοποιούνται για την έγκυρη διάγνωση της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας και την παρακολούθηση της εξέλιξης τους. Στο Ιατρείο παρέχονται συνεδρίες ψυχοϋποστήριξης και συμβουλευτικής συγγενών – φροντιστών και συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης για πάσχοντες από άνοια με μολύβι και χαρτί και μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, παρέχονται στους φροντιστές έντυπα με χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες.